Η νέα ομάδα εξυπηρέτησης στη Νοηματική είναι εδώ!

Στα πλαίσια της υπόσχεσής μας “Τεχνολογία χωρίς εμπόδια”, προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας ομάδας με στόχο την Εξυπηρέτηση Πελατών στη Νοηματική. Τα μέλη αυτής της ομάδας κατέχουν τον τίτλο Call Center Agents στην Νοηματική και είναι υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων πελατών μας. Η εξυπηρέτηση στη Νοηματική Γλώσσα θα γίνεται μέσω video κλήσης και…...