Κεντρικά Γραφεία                         Τηλεφωνικό Κέντρο                            Email

 Μαρίνου Αντύπα 90                                            210 289 9999                                                                    hr@kotsovolos.gr
 T.K. 14121
 Νέο Ηράκλειο Αττικής

 

 

  Κεντρικά Γραφεία                         Τηλεφωνικό Κέντρο                       Email

   Μαρίνου Αντύπα 90                                            210 289 9999                                                              hr@kotsovolos.gr
   T.K. 14121
   Νέο Ηράκλειο Αττικής

 

Κεντρικά Γραφεία

Μαρίνου Αντύπα 90
T.K. 14121
Νέο Ηράκλειο Αττικής

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 289 9999

Email

hr@kotsovolos.gr