Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να απολαμβάνουν τις στιγμές τους στο μέγιστο, έτσι με τη πρωτοβουλία μας ‘’Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια’’ φιλοδοξούμε να κάνουμε την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους, διευκολύνοντας τα άτομα με αναπηρίες να έχουν μια καλύτερη ζωή. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον  CEO της εταιρείας μας, Γιάννη Βασιλάκο, τον Οκτώβρη 2020, όπου ​​​​​​​ξεκινήσαμε ένα ταξίδι με πολλούς σταθμούς:

  • Την αναβάθμιση των φυσικών καταστημάτων μας για να προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας και εμπειρίας στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα
  • Την καλύτερη δυνατή πλοήγηση στα ψηφιακά μέσα της εταιρείας μας με ειδικό μενού προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες
  • Την εκπαίδευση του προσωπικού μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ανθρώπων με αναπηρία, την ανάδειξη τεχνολογιών που διευκολύνουν τη ζωή, την εργασία ή την ψυχαγωγία τους, όπως τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας προϊόντων, όπως φορητοί υπολογιστές, smartphones, τηλεοράσεις
  • Τη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άνθρωποι με αναπηρία στο σπίτι τους ή στις δραστηριότητές τους με σκοπό την απόκτηση γνώσης και εύρεση λύσεων για τις ανάγκες τους.

Σε αυτή την προσπάθεια, μαζί μας είναι οι συνεργάτες μας από τη Microsoft και τη Samsung για το κομμάτι των τεχνολογιών και των προϊοντικών οικοσυστημάτων. Με τη συνεισφορά τους έχει σχεδιαστεί να περιγράφονται στα προϊόντα τα χαρακτηριστικά εκείνα που ενδυναμώνουν τις ομάδες ΑΜΕΑ και να δημιουργηθεί τμηματοποίηση για προϊόντα που υποστηρίζουν ομάδες αναπηριών. Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, προχωράμε σε σειρά μετατροπών και επεμβάσεων στα καταστήματά μας με σκοπό να παρέχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας και εμπειρίας. Οι έλεγχοι και οι επεμβάσεις θα είναι μία συνεχής διαδικασία, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των καταστημάτων του δικτύου μας. Επίσης, η εταιρεία ερευνών MRB με την ενεργή συνεισφορά της σε σειρά ερευνών για τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προκλήσεις που  αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες και αυτοί που τους φροντίζουν  στην καθημερινότητα τους και τη διερεύνηση τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους.